Vols conèixer el programa polític de la CUP – Alternativa d’Esquerres?

Vols conèixer el programa polític de la CUP - Alternativa d'Esquerres?

Per la Construcció Nacional

1. Independència nacional per als Països Catalans

Forçarem la ruptura dels Països Catalans amb els estats ocupants a través de l’exercici del dret a l’Autodeterminació del poble català. Defensarem que només junt amb la consecució de l’emancipació social serà possible reeixir en el procés per construir la independència nacional.

2. Una república dels Països Catalans per una democràcia real i directa

Fomentarem i facilitarem la creació dels mecanismes que permetin generar un procés constituent per establir les institucions polítiques comunes que permetin a la societat catalana governar-se. Treballarem per l’establiment dels mecanismes que permetin la construcció d’una societat plenament democràtica a partir de l’exercici de la democràcia real, popular, horitzontal, participativa, directa, activa i inclusiva. L’evolució de tota societat plenament democràtica és el socialisme.

3. Per l’Europa i la Mediterrània Solidàries dels pobles lliures

La CUP – Alternativa d’Esquerres rebutja formar part de la Unió Europea, l’Euro, l’OTAN i l’Euroexèrcit. L’actual projecte de la UE és un projecte al servei del capitalisme i el neoliberalisme. Rebutgem les polítiques del BCE, FMI i el BM. Treballarem per un marc de relacions euromediterrànies dels pobles lliures. Promourem el tancament de totes les bases militars, i la construcció d’una societat que potenciï la cultura de la pau, la cooperació i la solidaritat internacionalista.

4. Pel català com a llengua comuna i preferent

En primer lloc, fem una aposta clara perquè el català, la llengua pròpia i històrica d’aquestes terres, sigui la llengua de cohesió social, la llengua comuna de les persones que convivim en aquest territori i, per justícia –com fan tots els estats que volen garantir la continuïtat històrica de la seva llengua–, llengua oficial. Defensarem que l’occità sigui llengua oficial a la Vall d’Aran i la Fenolleda i el castellà als territoris castellanoparlants del País Valencià. Aquesta oficialitat del català no impedeix, però, que considerem que en aquests nous Països Catalans uns dels objectius com a país consisteixi a treballar pel plurilingüisme, per aquest motiu haurem de tenir en consideració el castellà –i en els territoris de la Catalunya Nord el francès–, com una de les realitats lingüístiques del nostre país, impulsarem un debat social sobre quin haurà de ser el estatus jurídic d’aquestes llengües.

Per un nou model social, econòmic i cultural

5. Una economia al servei del poble. Aturem les retallades
La CUP – Alternativa d’Esquerres defensa un model socioeconòmic socialista i ecològic enfront del model capitalista. Treballarem per suspendre les privatitzacions encobertes a través de la política de l’austeritat i les tisorades ordenades per la UE, i aprovades pel conjunt dels governs catalans i espanyols. Treballarem per recuperar la gestió directa i pública del conjunt dels serveis públics.

6. Nacionalització de la banca, una banca pública al servei de la societat

Treballarem per establir els mecanismes que permetin la nacionalització de la banca i les entitats intervingudes amb diners públic, així com l’establiment de les mesures legals a l’abast per encausar i jutjar als responsables econòmics i polítics de l’actual situació econòmica i social.

7. Sobirania econòmica i no pagament del deute il·legítim

Apostem per fer una auditoria popular, declarar nul i suspendre el pagament del deute públic il·legítim als fons d’inversió i la banca internacional.

8. Nacionalització i autogestió dels sectors estratègics

Defensem la propietat pública i col·lectiva dels sectors estratègics clau. Les diverses fonts d’energia, l’aigua i altres recursos naturals han de ser declarades de titularitat i gestió pública, democràtica i col·lectiva.

9. La cultura com a eina de transformació social

Ens comprometem a situar els equipaments i infraestructures culturals al servei de les noves relacions col·lectives que volem promoure.

10. Per un espai comunicatiu dels Països Catalans

Volem uns mitjans de comunicació que reflecteixin la realitat social i nacional sense filtres partidistes ni interessos conjunturals, i treballarem per un espai comunicatiu d’àmbit de Països Catalans.

Per la igualtat d’oportunitats, les llibertats, i els drets socials i laborals

11. Repartiment dels treballs i de la riquesa

Pel repartiment del treball productiu, domèstic i de cura, la reducció de la jornada laboral, dignificació del treball, tancament de les ETT,derogació de les reformes laborals i establiment d’un nou marc laboral. Treballarem per acabar amb el treball precari.

12. Pels drets i les llibertats

Treballarem per derogar lleis discriminatòries com ara la d’estrangeria i els efectes segregadors que en deriven: racisme institucional, desprotecció laboral i assetjament policíac entre d’altres.

13. Per uns serveis públics universals, de qualitats i únics

Defensem l’existència d’una única xarxa pública amb prestacions universals i gratuïtes, i amb criteris d’alta qualitat i eficiència. Per fer-ho, promourem la derogació de tot acord o concert amb entitats privades en l’àmbit dels serveis públics i les pensions. Impulsarem l’assumpció i gestió de la propietat per part del sector públic de les actuals escoles i hospitals concertats. Universitat pública, de qualitat i gratuïta. El coneixement i recerca han d’estar al servei del poble i no del capital i el mercat. Readmissió de les persones acomiadades com a resultat de les polítiques de desbaratament dels serveis públics. Proposarem l’augment de les partides pressupostàries dels serveis públics i del sistema de pensions, així com establir un marc legal que impedeixi una disminució d’aquestes partides en un futur.

14. Pel dret a l’habitatge i a la terra

Defensem una moratòria dels desnonaments: prohibició immediata de tots els desnonaments per raons econòmiques. Advoquem per crear un mercat públic de lloguer amb preus que no sobrepassin el 30% de la renda del llogater. Despenalització de l’ocupació.

15. Cap a una societat no patriarcal

Per unes polítiques públiques que facin efectiu l’avortament lliure i gratuït dins del sistema sanitari públic, la lluita contra la violència de gènere amb els mitjans necessaris per desenvolupar-la, el repartiment del treball productiu, domèstic i de cura, la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques, el dret de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals de viure amb llibertat la seva sexualitat, i la lluita contra l’homofòbia i la transfòbia.

Per la defensa del territori

16. Per un model territorial respectuós amb el medi i al servei de les persones

Per un canvi radical en la política d’infraestructures, acabant amb les obres de destrucció massiva i les socialment i econòmicament deficitàries (aeroports comarcals i trens d’alta velocitat), apostant per la promoció del transport públic en detriment del vehicle privat. Replantejament del model turístic per aturar la tendència que està convertint els Països Catalans en un parc temàtic. Vam dir No a Eurovegas, diem no als models com BarcelonaWorld i Terra Mítica. Promourem plans integrals de protecció del medi ambient contra tota mena d’activitats que en el marc capitalista es desenvolupen i amenacen la seva pervivència.

17. Uns Països Catalans sense nuclears amb un model energètic ecològic

Desplegament i intensificació de l’ús d’energies alternatives i renovables sota el model de la generació distribuïda, tot advocant per una reducció gradual del consum energètic. Estem en contra de les grans infraestructures energètiques que només estan al servei del capital com és el cas de la MAT.

18. Sobirania alimentària i per una nova cultura de l’aigua i de la terra

Treballarem per superar l’actual marc de producció socialment i econòmicament insostenible, promoure la pagesia ecològica com a sector estratègic per a la seguretat alimentària, l’equilibri socio-ambiental a l’entorn rural i la creació d’ocupació dins d’un nou paradigma d’economia ecològica. Prohibició dels cultius transgènics. Defensem la gestió pública, directa i transparent de tot el cicle de l’aigua, treballarem per evitar la seva privatització.

PRINCIPIS D’ACCIÓ POLÍTICA

  • 1. Els nostres parlamentaris tindran un mandat limitat a una legislatura
  • 2. La retribució màxima dels nostres parlamentaris serà de 1.600€ nets al mes
  • 3. Sotmetrem a consulta permanent i contínua la nostra acció parlamentària a la militància, els moviments socials i populars, i al conjunt de la societat
  • 4. Crearem dels mecanismes necessaris per establir els processos de presa de decisions que es fonamentin en la democràcia directa, activa, participativa i inclusiva a nivell parlamentari
  • 5. Mantindrem sempre la independència respecte als grups financers i les elits econòmiques, i no demanarem crèdits per a finançar la campanya
  • 6. Defensarem estrictament el programa polític i les decisions de l’organització, en consonància amb l’òrgan de seguiment parlamentari i les assemblees obertes als moviments socials
  • 7. Impedirem la duplicitat de càrrecs en les institucions o en la mateixa organització, per tal d’evitar l’acumulació de poder
  • 8. Els nostres parlamentaris entendran sempre els Països Catalans com a marc nacional i actuaran sota aquesta perspectiva
  • 9. Defensarem la simplificació de les estructures administratives a través de la dissolució de les diputacions provincials, i apostarem pels municipis, les comarques i altres institucions supramunicipals com a base de les polítiques de proximitat que proposem
  • 10. Defensarem els municipis com les úniques institucions que resten a l’abast del poble, i potenciarem el municipalisme com a eina real de transformació social.

Per veure els documents complets:

Programa polític aquí

Principis d’acció política aquí

(extret de http://barcelona.cup.cat)

Arran Fort Pienc

http://www.arranfortpienc.cat
 
 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s